Våra

Verktyg

Verktyg | Fast Growing Companies
För att lyckas med uthållig och lönsam tillväxt över tid behöver du rätt verktyg. Genom vår erfarenhet av att själva byggt upp framgångsrika tillväxtbolag liksom hjälpt över hundra olika företag i olika branscher att skapa lönsam tillväxt känner vi oss trygga med att verktygen fungerar. Nedan får du en överblick över vilka de nio olika stegen är för att lyckas med uthållig och lönsam tillväxt.

1. Ägarmålbilden

Är ni ägare överens om vart ni är på väg med bolaget? Hur skall bolaget se ut om 5,10 eller 20 år? Är ni överens om lönsamhetsmål, tillväxtmål, finansiering, soliditet, riskhantering, exit? Har ni skrivit ned en gemensam Ägarmålbild (Ägardirektiv)? Om inte så är det dags att göra det nu. Funderar ni över ett aktivt styrelsearbete och inte bara en pappersstyrelse? Då behöver styrelsen något att arbeta efter. Vi hjälper er med workshopen där vi arbetar fram en konkret Ägarmålbild.

2. Ledstjärnan

“Start with “Why”, “Our reason to be”, “Mission”, “Purpose Beyond Profit” etc. Vi kallar det kort och gott Ledstjärnan.
Ledstjärnan ger svar på frågan:  Varför går jag till jobbet? Vilket är mitt uppdrag egentligen? Ledstjärnan är långsiktig och inte förhandlingsbar.
Ju tydligare och ju mer driv den har desto lättare att följa den. Det blir lättare att i rekryteringen identifiera de som skall jobba med oss. Och vilka som kanske inte skall göra det. Precis som med värderingarna skall rätt person känna: Yes! – Här vill jag jobba! Vi hjälper dig att processa fram en ledstjärna med driv i och som skapar inspiration.

3. Värderingarna

När du börjar växa, t ex på andra orter i Sverige eller utomlands och när källarföretaget blivit 10-20 anställda blir det svårare att behålla företagets själ och den kultur som byggt framgångarna. Värderingar kan att bli floskler. Tomma ord som står på väggarna eller på hemsidan. Nyckeln och framgången ligger är hur de tas fram och hur de underhålls. Vi hjälper dig att processa, träna och dokumentera de positiva värderingarna “Stentavlorna” som i sin tur styr önskad attityd och önskat beteende i organisationen.

4. Målstyrning

Ett av de kraftfullaste verktygen för de snabbväxande företagen är målstyrningen. Genom tydliga, väl förankrade och SMARTA mål tar man sig fram fokuserat och framgångsrikt. SMARTA står för Synliga, Mätbara, Avstämda, Realistiska, Tidsatta och Aktivitetsbaserade. Tillväxtbolag är också bra på att fira framgångar, t ex när man når ett mål. För att nästa dag sätta nya mål. Vi hjälper dig med processen.

5. Tillväxtstrategin

Strategin kan lätt bli floskler och en massa ord och sidor i en affärsplan som i bästa fall plockas fram en gång per år. Det spelar ju ingen roll hur bra den är skriven om inte medarbetarna förstår och arbetar efter den. Vi hjälper dig att bryta ned strategin till att bli så enkel, tydlig och begriplig att alla verkligen förstår och agerar efter den. T ex Vad gör vi – och vad gör vi INTE. Snabb tillväxt kräver fokus och tydlighet. Inte en massa fina ord.

6. Fokusera & Produktifiera

Genom att koncentrera verksamheten till en huvudprodukt eller tjänst får snabbväxarna ut det mesta av sina resurser och har chansen att bli bäst i sin nisch. Fokusering skapar kunskapsledarskap. Ett starkt fokus hjälper också företaget att nå dominans på sin marknad. Att bli nummer ett kräver helt enkelt koncentration. Det totala erbjudandet av produkter och tjänster, allt som påverkar kundernas totalupplevelse av erbjudandet, kallar vi “Produktblomman”. Vi hjälper dig att Fokusera och Produktifiera.

7. Tillväxtledarskapet

Att leda ett företag i ständig tillväxt kräver ett särskilt ledarskap. Du behöver succesivt arbeta för att bli umbärlig. Inte oumbärlig. “Under stora träd växer det dåligt” enligt ett gammalt kinesiskt ordspråk. Att skapa en tydlig ledstjärna och tydliga mål, att leda genom Värderingarna och att delegera och ge ansvar är viktiga ingredienser i Tillväxtledarskapet.
Vi tränar dig och ditt ledningsteam utifrån begrepp som “Den “Hårdmjuka styrningen” “Fyren, Svärdet, Helikoptern och Glaset”.

8. Marknadsskaparen

I vilken fas är marknaden? “Sökfasen”, “Brännglas”, “Domino”, “Turbo” eller “Efterbränn”? Vilka kärnkompetenser har vi och vilka behövs? Affärsutveckling, Teknikinnovation, Sälj, Marknad, Distribution etc.
Vilken strategi väljer vi? “Missionsstrategi”? Magnetstrategi etc. Vi hjälper dig att reda ut vilken fas er marknad befinner sig i och vilken väg ni skall välja.

9. Säljmaskinen

Effektiv försäljning handlar både om kvalitet och kvantitet. Att arbeta “industriellt” med försäljning är helt avgörande för framgång. Att fira framgångar, att stötta varandra i vått och torrt, insikten att det är försäljningen och kunderna som bygger tillväxten – behöver genomsyra hela företaget. Vi arbetar igenom VAD (produkterna/tjänsterna) säljer vi till VEM (målgruppen) och HUR (kanalerna, budskapen m m) gör vi det.
Vi hjälper dig att skapa “Säljmaskinen”.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill boka ett möte? Fyll i formulär så kontaktar vi dig!