Hur vi hjälper dig | Fast Growing Companies
För dig som vill växa

Hur vi hjälper dig

Vi arbetar med mycket konkreta verktyg. När vi ses tränar vi ledarna på plats samt tar fram material och underlag som sedan kan användas direkt i verksamheten. Vi kallar det “Train the Trainer”. När vår insats är slut arbetar ni själva vidare med egna verktyg.
Du kan lita på att vi har den kompetens som krävs för att hjälpa dig att växa. Vad som krävs av dig är att du är beredd att sätta av tid för egen del och för ditt ledningsteam. Ingen tillväxt kommer av sig själv.
Du måste först så för att sedan skörda.

Einstein lär ha sagt “Bara en dåre kan göra samma saker om och om igen och förvänta sig ett nytt resultat”. Är du redo att sätta av den tid som krävs för att skapa ett tillväxtföretag som växer år…efter år…efter år….?
Med lönsamhet.

Vanliga frågor

Hur mycket tid behöver vi sätta av?

Det beror lite på var ni befinner er. Vi arbetar alltid med VD och ledningsgrupp. Skall vi räkna med ett bra resultat är det inget vi slarvar igenom på några dagar. Räkna med åtminstone 4-10 dagar (eller dubbelt så många halvdagar) utspritt under ett års tid. Tid kanske är den viktigaste investeringen ni behöver göra. Att bygga ett tillväxtföretag kommer inte av sig själv.

Måste alltid VD vara med?

Ja. Vår erfarenhet är att VD och ledningsteamet alltid behöver vara djupt involverade och engagerade. Det är alltid de som skall leda genom exempel, det Symboliska Ledarskapet.

Vi ägare är inte helt överens. Hur gör vi då?

Det är inte ovanligt att ägarna inte är överens. Vanligtvis gör vi då en workshop och tar fram ett gemensamt ägardirektiv, dvs en Ägarmålbild. Oftast en halvdag plus en halvdag. Ägarmålbilden klargör vad ägarna vill med bolaget på längre sikt. Vi diskuterar frågor som omsättningsmål, resultat, risk, soliditet, finansiering, ev exit m m. Finns inget aktieägaravtal hjälper vi till med grunderna och kopplar sedan in en bolagsjurist som slutför aktieägaravtalet (kompanjonavtalet).

Hur vet vi att samarbetet kommer att leda till önskat resultat, dvs tillväxt?

Vår erfarenhet är att det alltid gör det OM VD och övriga involverade är engagerade och sätter av tid för det vi skall göra. Tillväxt kräver ett disciplinerat arbetssätt. Följer man det så blir det i de allra flesta fall ett mycket gott resultat.

Måste man gå igenom alla nio steg?

Man kan säga att alla nio stegen är viktiga för att lyckas växa utifrån våra erfarenheter. Dock brukar vi börja med att lägga grunden genom att arbeta igenom Ledstjärna (Vision/Mission), Värderingar och strategiska grundbultar först. Är ägarna inte helt överens börjar vi först med den frågan.

Vad kostar det?

Vi går igenom syfte och önskat resultat med VD och lämnar en offert på det vi skall göra. Vi arbetar inte med timdebitering utan efter vilket resultat insatsen skall leda till. De allra flesta av våra kunder upplever investeringen i tid och pengar som mycket väl värd. Fråga gärna om referenser.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill boka ett möte? Fyll i formulär så kontaktar vi dig!