Om oss

Fast Growing Companies

Vår erfarenhet sträcker sig över de flesta branscher. De nio nycklarna till uthållig och lönsam tillväxt är dock inte branschspecifika utan kan tillämpas i alla branscher. Det handlar mest om att förstå tillväxtfilosofin, agera på den och att kunna arbeta disciplinerat.
Vi som arbetar på Fast Growing Companies har själva gjort en flera flera tillväxtresor. Vi har hjälpt över hundra företag i olika branscher och med olika storlek. Vi baserar våra metoder på forskning och beprövad erfarenhet. Vår filosofi bygger på Learning by doing samt ARL (Action Reflection, Learning). Arbetsmetodiken baseras på att vi fungerar som processledare och katalysatorer. När vi arbetat igenom t ex Ledstjärna, Värderingar, Mål- och Strategi tillsammans så är det ni själva som fortsätter resan. Vi finns tillhands därefter endast om ni vill det.

Lång erfarenhet från såväl mindre som medelstora- och stora tillväxtbolag

Från Start-up upp till 13 Mdr i omsättning
Joel Hegardt

Joel Hegardt

Partner, CEO


Erfarenhet
Lång erfarenhet som ledare i tillväxtföretag b l a Academedia, Plusgymnasiet, Ahrens Rapid Growth, Vittra, Proffice, Metro, Hogia samt Akelius och IKEA. Senast VD för Plusgymnasiet AB som växte med i snitt 84% årligen sex år i rad mellan år 2008-2014 med god lönsamhet. Sveriges näst snabbast växande företag 2012 och 2013. Styrelseuppdrag i f n sex externa bolag.


Utbildning
Juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Inköpsekonomexamen, IHM Business School.
Styrelseutbildningar


Styrkor
Tydligt och coachande ledarskap och van att leda chefer. Målstyrning och försäljning. Lång erfarenhet av att processa fram Vision/Mission/Ledstjärna, Värderingar och Strategi. Styrelse- och Ägarfrågor.
Björne Sandström

Björne Sandström

Partner


Erfarenhet
Gedigen erfarenhet inom strategiskt och organisatoriskt utvecklingsarbete i en internationell miljö, har jobbat på koncernledningsnivå på Thomas Cook PLC (FTSE200), senast som Chief Commercial Officer. Drivs av förändring och har en kommunikativ teamorienterad ledarstil. Nyligen återinflyttad till Sverige efter 30 år.


Utbildning
Civilekonom, examinerad 1985 från Göteborgs Handelshögskola. Vidareutbildning på senare år inom professionellt styrelsearbete hos Michael Berglund Board value.


Styrkor
Starkt analytisk profil och en resultatorienterad läggning. Har initierat och genomfört en rad större projekt inom system- och processutveckling med dithörande organisationsförändringar i en pan-europeisk miljö. Framgångsrik erfarenhet av transformering av traditionell butiksförsäljning till digital distribution med dithörande bakomliggande process- och systemförändring.
Jan Wedin

Jan Wedin

Partner

Erfarenhet
Omfattande erfarenhet av digital marknadsföring och kommunikation både som egen företagare och i storföretag. Jan var en av nyckelpersonerna bakom Vinggruppens digitala framgångssaga och ingick i gruppens koncernledning med särskilt ansvar för utveckling av koncernens e-handel. Där arbetade han nära gruppens CIO kring utveckling av webbplattform, CRM och webbanalysverktyg.


Utbildning
Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola.


Styrkor
Lång erfarenhet av förändringsarbete och trivs bäst i en utmanande miljö. Jan har ett passionerat intresse för e-handel, digital marknadsföring och försäljning, med praktisk och konkret kunskap som snabbt ger resultat.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill boka ett möte? Fyll i formulär så kontaktar vi dig!